Actie slagen20 Geselecteerde documenten printen met 20% korting

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor Studentendrukwerk gelden de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk (download PDF) en de aanvullende voorwaarden op deze pagina. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studentendrukwerk en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Studentendrukwerk en de klant (opdrachtgever).

Opdrachtaanname

Wanneer de opdracht verwerkt is, wordt het betreffende bestand gedurende 40 dagen op de server van Studentendrukwerk bewaard. Voorgaande is met name van belang voor eventuele nabestellingen van hetzelfde product, zodat het bestand dan niet opnieuw ge-upload hoeft te worden.

BTW

Bijna al het drukwerk valt onder het huidige BTW tarief van 21% BTW. Digitale boeken vallen onder het laag BTW tarief van 9%.

Levertijd

Alle opdrachten worden binnen 10 werkdagen na bestelling door ons verzonden (tenzij anders aangegeven). Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht.

Klachten en aansprakelijkheid

Wij doen onze uiterste best om producten conform wens van de klant af te drukken. Reclamaties dienen, voor zover het een reële klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de klant verstrekte opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of wanneer dat niet mogelijk is een verstrekking van een gelijkwaardig product. Studentendrukwerk kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of het verlies van de bestanden. De aansprakelijkheid van Studentendrukwerk blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricagefouten. Alle prijzen en acties zijn onder voorbehoud van typefouten.

Herroepingsrecht

De klant beschikt niet over een herroepingsrecht. De producten van Studentendrukwerk zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit maatwerkproducten betreffen van persoonlijke aard.

Auteursrecht / intellectueel eigendom

De klant (opdrachtgever) is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan ons verstrekte (beeld)materialen. Studentendrukwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte bestanden. Wij wijzen er op dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privé doeleinden) of te bewerken. Indien wij vaststellen dat het aangeboden materiaal door de opdrachtgever niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet) zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden/gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de klant vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de klant berusten.

Privacy

Studentendrukwerk heeft een eigen beveiligde omgeving voor het opslaan, uploaden en het afdrukken van het beeldmateriaal. Wij zullen nimmer het door onze klanten verstrekte beeldmateriaal aan derden beschikbaar stellen.

De bestelgegevens en de daarbij behorende data zijn afgeschermd door de klant gekozen persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Bij het inloggen op het persoonlijke account op onze website (www.studentendrukwerk.nl) is het bij de meeste webbrowsers mogelijk het wachtwoord te laten onthouden. We adviseren dan ook dringend deze functie niet te gebruiken wanneer er op openbare computers gewerkt wordt.

Studentendrukwerk stuurt maximaal 20 digitale nieuwsbrieven per jaar. Maximaal 2 keer per jaar verstuurt Studentendrukwerk een persoonlijke brief met een aanbieding, cadeaubon of servicemededeling. Uitschrijven voor nieuwsbrieven of poststukken gaat via accountgegevens.

Voor het bestellen van onze producten is registratie bij Studentendrukwerk vereist. Ten eerste is een geldig e-mailadres nodig en een door de klant te bepalen wachtwoord. Voorts hebben wij adresgegevens nodig om het mogelijk te maken het product naar het betreffende adres te verzenden. De verstrekte persoonlijke gegevens zijn slechts voor intern gebruik en om ons aanbod aan onze klanten te verbeteren. Verstrekte persoons- en adresgegevens worden nooit aan derden bekend gemaakt en kunnen op geen enkel tijdstip door derden worden ingezien. De gegevens, die ingevoerd dienen te worden bij betaling, verlopen via een gerenommeerde en gecertificeerde betaalprovider. Deze gegevens worden over een zwaar beveiligde HTTPS-verbinding versleuteld verstuurd. Het opslaan of doorgeven van je gegevens, met een ander doel dan de afwikkeling van een bestelling, is contractueel uitgesloten.

Betaling

Indien de klant conform algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk een (deel)betaling achteraf wil voldoen, dan biedt Studentendrukwerk daarvoor mogelijkheden zoals verzending onder rembours. Kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig voor rekening van de klant. De klant kan voor deze en eventueel andere mogelijkheden contact opnemen met Studentendrukwerk.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Studentendrukwerk gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Studentendrukwerk webshop keurmerk Veilig en betrouwbaar shoppen bij Studentendrukwerk